src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/registry-300×245.gif” alt=”registry” width=”300″ height=”245″ class=”alignnone size-medium wp-image-3614″ />

E?er bilgisayarda yapacak bir ?eyiniz, oynayacak oyununuz ve ilgilenecek, sohbet edecek bir arkada??n?z yoksa büyük ihtimal ya ba??ndan kalkars?n?z ya da ayarlar?n? kar??t?r?r, yeni ?eyler ö?renmeye ya da bilgisayar? düzenlemeye çal???rs?n?z. Asl?nda bu iyi bir ?eydir, ancak bir ?eylerin bozulmadan ö?renilemeyece?ini belirtelim. ?lk defa bilgisayar kullanmaya ba?lam?? birinin yapaca?? basit hatalar gibi siz de bilgisayarda daha önce ellemedi?iniz alanlarda birçok soruna neden olabilirsiniz. Bazen bilgisayarda geçici hatalar olu?turabilirsiniz, tek restart atmak ile çözülür ama asla ellememeniz gereken ayar bölümleri de var.

Sürücüler bölümüne girmemeniz gerekiyor. Burada deaktif etti?iniz bir donan?m bilgisayar?n?z?n çal??mas?n? durdurabilece?i için tekrar aktif hale de getiremezsiniz ve tek çözüm bilgisayara format atmak olur. Bundan sonra ise Kay?t defteri (registry) ellenmemesi gereken yerler aras?nda yer al?yor. Sistemde yap?lan en ufak de?i?iklik bile burada yer al?r ve burada düzenledi?iniz bir rakam ya da seçenek küçük ya da büyük hasarlara ve hatalara neden olabilir. Hizmetler bölümü de bilgisayardaki kritik yerler aras?nda yer al?yor. Burada Windows’un, yani i?letim sisteminin arka plan?nda çal??an uygulamalar yer al?r ve uzman derecesinde bilgili de?ilseniz kurcalaman?z? önermeyiz. Son olarak da ayg?tlar bölümünü, yani Ayg?t Yöneticisi’ni pek ellememenizi öneriyoruz.


0 Yorumlar