src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/amd-yeni-islemci-2012-300×154.jpg” alt=”” title=”amd-yeni-islemci-2012″ width=”300″ height=”154″ class=”alignnone size-medium wp-image-848″ />

AMD’nin masaüstü bilgisayarlar için geli?tirdi?i üstün performansl? i?lemciler Ekim ay?nda sat??a sunulacak. Önceki üretilenlerin hepsinden daha üstün performans verece?i söylenen i?lemci, Radeon HD 7000 grafik serisini kullanacak.

Bu i?lemcinin dizüstü bilgisayarlar için olan donan?m? geçti?imiz aylarda sat?lmaya ba?lanm??t? ve kullan?c?lardan olumlu cevaplar ald?. Bu yorumlar? duyan masaüstü kullan?c?lar? ise ?imdi Ekim ay?n? sab?rs?zl?kla beklemekte. Ekim ay?n?n içinde ç?kacak olan i?lemci için ise gün, tam olarak belirtilmedi ama Windows 8’in lansman tarihine yak?n bir zamanda ç?kmas? bekleniyor.

Son zamanlarda Intel’in i5 ve i7 i?lemcilerine rakip ç?karamayan AMD’nin ünü az da olsa gölgelenmi?ti. Yeni ç?karaca?? i?lemcide bir öncekine göre yüzde 15 performans art??? bekleniyor. Bu sayede yerini korumay? u?ra?acak olan teknoloji firmas? yeni i?lemcisinde Turbo Core 3.0 teknolojisini kullanacak.


0 Yorumlar