src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/skype-taray?c?da-calisacak-1-300×300.jpg” alt=”” title=”skype-taray?c?da-calisacak-1″ width=”300″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-844″ />

Dünyan?n en büyük internet üzeri ileti?im programlar?ndan biri olan Skype, Microsoft’a sat?ld?ktan sonra daha da ilerlemek için zaman kaybetmiyor. Günde yakla??k 50 milyon kullan?c?s? giri? yapan program ?imdi de web taray?c?lar? üzerinden görüntülü konu?may? sa?lamak için gün say?yor.

Microsoft, sitesinden yapt??? aç?klama ile Skype’? internet üzerinden çal??mas?n? sa?lamaya çal??t?klar?n? belirtti. Bu sayede kullan?c?lar hiçbir program indirmeden internet üzerinden sesli ve görüntülü olarak konu?abilecekler.

Bildi?imiz gibi Microsoft ?u anda sadece Internet Explorer’a yat?r?m yap?yor. Ama bu uygulama için Firefox ve Google Chrome için de sürümler ç?kart?lacak. Opera içinse bir aç?klama yap?lmad?.


0 Yorumlar