src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/android_3d.jpg” alt=”android_3d” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2929″ />

3 boyut görüntü sistemi hayat?m?za o kadar girdi ki art?k neredeyse 3D görüntü sa?lamayan televizyonlar?n üretiminin durdu?unu söyleyebiliriz. Sistem yava? yava? yüksek kaliteli foto?raf makinelerinde yerini al?rken henüz telefonlara gelmi? de?il ama yapaca??n? farkl? bir taktik ile siz de Android i?letim sistemli telefonunuz ile 3D foto?raf çekebilirsiniz. ?u anda birkaç taneyle s?n?rl? olan HTC Evo 3D gibi cihazlar arka yüzünde iki kamera bar?nd?r?yorlar. Bunlarda ekstra olarak hiçbir ?eye gerek kalmadan 3 boyutlu foto?raf çekebilir, video kaydedebilirsiniz. Ama bizim size anlataca??m?z zor olan?, tek kamerayla Android 3D foto?raf çekme olacak.

Bu i?lem için 3D ad?nda bir uygulama kullanmam?z gerekiyor. Google PlayStore üzerinden indirebilece?iniz bu uygulamay? kullan?rken iki farkl? foto?raf kullanman?z gerekiyor. Bunun için bir normal pozdan foto?raf çekeceksiniz ve ard?ndan 3-4 cm sa? veya sol taraf?ndan foto?raf çekeceksiniz. Yöntem biraz saçma gibi dursa da gerçekten i?e yar?yor. Bunun yan? s?ra alternatif ba?ka uygulama istiyorsan?z Make it 3D’yi de önerebiliriz. Bu uygulama da ayn? sistem ile çal??maktad?r.


0 Yorumlar