src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/android.jpg” alt=”” title=”android” width=”383″ height=”230″ class=”alignnone size-full wp-image-39″ />

Games2win.com’un geli?tirdi?i Parking Frenzy adl? oyunda önünüze gelen canavarlar? kesiyorsunuz. Gibi bir ?ey demeyece?iz tabii ki. Gayet monoton bir ?ekilde araba parkediyorsunuz. 27/02/2012 09:28 Angry Birds tarz? inceledi?imiz bir çok oyundan sonra farkl? bir soluk getirmek için bir park etme oyunu seçtik. Parking Frenzy’de günlük hayat?n monoton anlar?ndan biri olan araba parketme i?lemini yap?yoruz. Ama bu oyunda park etmek o kadar kolay de?il.


0 Yorumlar