• HP Slatebook 14 Fiyat ve Özellikleri

  Son zamanlarda genelde Chrome OS i?letim sistemiyle yeni diz üstü bilgisayarlar sat??a sunan HP’den bir de Android yüklü bir ürün geldi. HP Slatebook 14 ad?yla...

 • Android Uzaktan Masaüstü

  Google uzun süredir Android’e uzaktan masaüstü kontrolü sa?layacak uygulama üzerinde çal??malar?n? devam ettirirken sonunda ele al?nabilir sonuçlar elimize gelmeye ba?lad?. Gelen bilgilere göre uygulaman?n büyük...

 • Android, liderliğe devam ediyor

  Google’?n ba?ar?l? mobil i?letim sistemi Android, ç?kt??? seneden bu yana pazar pay?n? art?rmaya devam ediyor. iOS’u y?llar önce geride b?rakarak mükemmel bir i?in alt?na imza...

 • Twitter, tasarımını yeniledi

  En çok kullan?lan sosyal a?lardan biri olan Twitter tasar?m?n? tekrar yeniledi. iOS ve Android platformlar? üzerinde yenilenmi? olan tasar?mla birlikte görüyoruz ki Twitter art?k bir...

 • En iyi 5 Android tablet

  E?er bir tablet almaya karar verdiyseniz öncelikle hangi i?letim sistemi kullanaca??n?za karar vermeniz gerekiyor. E?er iOS kullanmay? planl?yorsan?z kesinlikle iPad alman?z gerekiyor, zira Apple ba?ka...

 • Nintendo’dan Android mi geliyor?

  Bu vakte kadar ne bilgisayar, ne mobil ne de tablet sektörüne ad?m atm?? olan Nintendo için çarp?c? aç?klamalar geldi. Sadece oyun konsolu geli?tirerek bu piyasada...

 • En hızlı Android geliyor

  Çin’de dünyan?n en h?zl? Android i?letime sahip olan telefonu geli?tirilmekte. Vivo adl? bir telefon firmas? taraf?ndan geli?tirilmekte olan Xplay 3S sunacak oldu?u özelliklerle ?imdiden tüm...