Android i?letim sistemli telefonlarda yeni ROM yüklendi?inde içinde bulunan tüm ki?isel bilgileriniz yok oluyor ve hepsini tekrar girmek zorunda kal?yorsunuz. Bunu önlemek, daha do?rusu daha kolay bir hale getirmek için bilgilerinizin yedi?ini alabilir. Bu sorun Android’in aç?k kaynak kodlar?ndan kaynaklan?yor. Mobil firma sistemi istedi?i gibi düzenleyebildi?i için yedeklemeye de izin veriyor, tabi silmeyi de unutmuyor.

Android’de yedek almak için yapman?z gereken ?ey sadece 4.99 dolar de?erinde olan bir uygulamay? Google Play Store’dan sat?n almak. My Backup Pro ad?ndaki bu program rehberinizle birlikte birçok özel dosyan?z?n köklü yede?ini al?yor ve sakl?yor. ?sterseniz a?a??daki linkten deneme versiyonunu da kullanabilirsiniz ama süreklilik için bir di?er linkten program?n full versiyonunu sat?n alman?z? öneriyoruz.

Android My Backup Pro Trial Version

Android My Backup Pro Full Versiyon


0 Yorumlar