src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/ps4-300×224.jpg” alt=”” title=”ps4″ width=”300″ height=”224″ class=”alignnone size-medium wp-image-2354″ />

Playstation 4’ün tan?t?m?na sadece bir gün kald?, yar?n tan?t?lacak ama hakk?nda ç?kan dedikodular hala devam ediyor. En son olarak The Times’da ç?kan bir habere göre PlayStation 4’ün ?ngiltere sat?? fiyat? 300 dolar olacak. Bu da demek oluyor ki PS4 bize PS3’e oranla daha ucuza gelecek. PS3 400 pounddan sat??a sunulmu?tu.

Ancak haberin devam?na göre bu indirim sadece ?ngiltere için geçerli olacak, PlayStation 4 yabanc? ülkelerde, yani ?ngiltere d??? ülkelerde yine 400 dolarl?k fiyat etiketiyle sat??a sunulabilir. PlayStation 4’ün bizlerle yar?n bulu?turulmas? büyük heyecan yarat?yor, ama bu kadar erken gelmesinin nedeninin de OUYA ve XBOX’?n yeni modeli oldu?unu söyleyelim; zira PS bu aralar oldukça büyük bir pazar pay?n? elinden kaybetti.


0 Yorumlar