Geçti?imiz aylarda sizlere Android i?letim sistemli bir oyun konsolunun yak?n bir tarihte piyasaya sürülece?ini duyurmu?tuk. OUYA ad?ndaki bu oyun konsolun ard?ndan bir tane daha Android sistemli oyun konsolu projesi Kickstarter üzerindeki yerini ald?. ?u an için ba???lar toplanmakta.

Gamestick ad?ndaki yeni oyun konsolumuz OUYA’ya göre daha bir mobil tasar?ma sahip. Bizlere PS Vita’y? an?msatan tasar?m? ile san?yoruz ki oyun kartlar? da Vita ile ayn? sistemde olacak. Oyun kumandas? ve HDMI ç?k??? bulunduracak olan GameStick hakk?nda daha fazla bilgiye a?a??daki linkten ula?abilirsiniz. OUYA’n?n ç?kmas?na çok az bir zaman kald?, GameStick’in de fazla gecikmeyece?ini tahmin edebiliriz.

GameStick resmi site


0 Yorumlar