src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/Angry-Birds-Friends-Mobile-300×181.png” alt=”” title=”Angry Birds Friends Mobile” width=”300″ height=”181″ class=”alignnone size-medium wp-image-2662″ />

Uygulamalar?yla iOS ve Android üzerinde milyonlarca ki?i taraf?ndan oynanmakta olan Angry Birds’ün Facebook üzerinde de bulundu?unu biliyoruz. Sadece Facebook üzerinde bile milyonlarca oynayan? bulunan oyun art?k mobilde de Facebook üzerinden oynan?labilir bir hale getiriliyor. Son bir sene içerisinde toplam 60 milyon kez indirilen Angry Birds oyunlar? son ay 15 milyon aktif kullan?c?ya sahipti. Facebook üzerinde de en çok oynanan oyunlar listesinde yer alan Angry Birds’ün ücretsiz Facebook üzerinden mobil platformlarda da oynanmas? bu de?eri çok daha fazla art?racakt?r.

Bu konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Angry Birds geli?tiricisi Ravio, Angry Birds Friends’in yak?n zaman içerisinde Android ve iOS’a da gelece?ini belirterek bahsini etti?imiz duruma ye?il ???k yakt?. Çok büyük ihtimal Angry Birds Friends ücretsiz olarak indirilmeye aç?lacak çünkü bu versiyonda normaline göre oyun içinde daha fazla sat?n al?nabilecek ögeler yer al?yor. Oyunun ne zaman bizlere sunulaca??na dair net bir tarih verilmi? de?il ama ?u an çal??malar?n bitmeye yak?n oldu?unu söyleyebiliriz. Oyun yay?mland???nda sitemizden ücretsiz olarak indirebileceksiniz.


0 Yorumlar