src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/facebook_htc_first-178×300.jpg” alt=”” title=”facebook_htc_first” width=”178″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-2665″ />

Facebook’un bugün düzenleyece?i etkinlikte tan?tmas? beklenen ilk ve yeni telefonunun görüntüleri internete s?zd?r?ld?. Geçti?imiz günlerde sizlere telefonun özelliklerini aktarm??t?k. HTC i?birli?i ile birlikte geli?tirilmekte olan Facebook HTC First, hem tasar?m?yla hem de teknik özellikleriyle iPhone’u and?r?rken i?letim sistemiyle ilgili hala akl?m?zda tek bir fikir bile yok. Bunun yan? s?ra telefonun isminin First olmas? büyük ihtimal ama hala kesinle?mi? bir ?ey de?il, ayn? di?er sayaca??m?z özellikler gibi.

Facebook HTC First 4.3 inç büyüklü?ünde bir ekrana sahip ve 1280×720 piksel çözünürlü?ünde bir görüntü kalitesi sa?l?yor. Çift çekirdekli Snapdragon S4 Plus yard?m?yla çal??acak olan telefonunun sanal belle?i de 1 GB. Android 4.1.2 Jelly Bean i?letim sisteminin düzenlenmi? haliyle kar??m?za ç?kacak olan Facebook HTC First, Sense 4.5 arayüzüyle de bizle bulu?abilir. Ancak ana ekran ve aç?l?? ekran?n?n facebook’a özgü olaca??n? bir kenara not edelim. 5 Megapiksel kamera da telefonun arka yüzünde yer alacakken telefonda daha sayamad???m?z ve interete s?zd?r?lmay? ba?aramayan birçok özellik bulunuyor. Facebook HTC First fiyat? gelen bilgilere göre oldukça uygun olacak.


0 Yorumlar