src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/TP-Link-AV200-Nano-Powerline-?nceleme-300×261.jpg” alt=”” title=”TP-Link AV200 Nano Powerline ?nceleme” width=”300″ height=”261″ class=”alignnone size-medium wp-image-2659″ />

TP-Link bilgisayar hayat?m?z? kolayla?t?rmaya devam ediyor. Özellikle büyük ?irketlerde oldukça tercih edilece?e benzeyeni yeni TP-Link AV200 Nano Powerline’?n tan?t?m? gerçekle?tirildi. Oldukça makul bir fiyattan sat??a sunulan ürünün özellikleri ne peki? TP-Link AV200 Nano Powerline, internet hatt?n? elektrik hatt? üzerinden ta??maya yard?mc? oluyor. Telefon ile bilgisayar aras?nda uzak bir mesafe varsa ve uzun kablolarla u?ra?mak istemiyorsan?z bunu kullanabilece?inizi söyleyebiliriz.

Tabi ki kablolarla u?ra?mak istemeyenlerin en çok tercih etti?i yol kablosuz modemler ama bu yöntemin büyük boyutlu dosya transferlerinde büyük s?k?nt?lara neden oldu?unu da biliyoruz. ?ki farkl? adaptör bulunduran TP-Link AV200 Nano Powerline’? kullanmak için prize ve bilgisayara ba?lamak yeterli oluyor. Cihaz 200 Mbps h?za kadar destek verebilirken ayn? elektrik sayac? üzerinden 300 metre uzakl??a kadar mesafe deste?i de sunuyor. 128 bit ?ifreleme ile kendini koruyan makine payla??m tu?uyla birlikte interneti ba?kalar?yla da payla?abiliyor. TP-Link AV200 Nano Powerline fiyat? sadece 130 TL. Neredeyse tüm teknoloji marketlerinde sat?lmakta olan bu ürünü tercih etmemiz için bu kadar fazla sebep varken KDV dahil bu uygun fiyat? da kaç?rmamam?z gerekti?ini dü?ünüyorum.


0 Yorumlar