Rovio taraf?ndan aç?klamada, popüler oyun Angry Birds’ü, art?k tek dokunu?la sitenize embed etmeniz mümkün.

Oyun aleminin ?u s?ralar en popüler oyunlar?ndan biri olan Angry Birds’ün kullan?c?ya yönelik yenilikleri sürüyor. Hat?rlanaca?? üzere oyunun Space sürümü en k?sa sürede en çok indirilen oyun olmu?tu. Firma ?u s?ralar ?stanbul’a yönelik bir sürüm ç?karmak için kolar? s?vam?? durumda.

Daha fazla kullan?c?ya ula?mak için yap?lan bu ak?ll? yöntemle oyun kolayl?kla ba?ka sitelere de entegre edilebiliyor.


0 Yorumlar