• Angry Birds ücretsiz oldu

    Ku?kusuz ?u ana kadar geli?tirilen oyunlar?n aras?nda en ba?ar?l?lar?ndan biri olan Angry Birds sadece mobil basit bir oyun olarak geli?tirilmi?ti. Aradan zaman geçtikçe her konsola...

  • Angry Birds çizgi film oluyor

    Ravio taraf?ndan geli?tirilen ve ilk ba?larda sadece bir mobil oyun olarak varl???n? sürdürmeye çal??an Angry Birds’ün art?k ilk a?amas?n? çoktan geçti?ini ve dünyan?n her yerinde...

  • Angry Birds Windows Phone’da yer alacak

    Hat?rlanaca?? üzere Angry Birds Space, geçti?imiz Mart ay?nda Android ve iOS için piyasaya ç?km??t?. Oyunun Windows Phone’da yer al?p almayaca?? ise merak konusuydu. Rovio CEO’su...