src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/apple_screen.jpg” alt=”apple_screen” width=”450″ height=”329″ class=”alignnone size-full wp-image-4095″ />

Kore’de yay?m yapmakta olan bir internet sitesi yapt??? aç?klamalarda Apple’?n önümüzdeki seride yay?mlayaca?? hem telefon hem de tabletlerde ekran büyütece?ini iddia etti. Bu iddia hem iPhone modellerini hem de iPad’leri kapsarken iPhone’larda en az 1 inçlik, iPad’lerde ise 3 inçlik bir ekran büyümesi bekleniyor.

Korea ET’nin bir sonraki nesil iPhone ve iPad’in ekran boyutunun büyüyece?i yönünde ç?karm?? oldu?u bir haber, Apple severlerin gündemine ?imdiden bomba gibi dü?tü. Bu söylentiyi ba?latan ki?iler ayr?ca, Apple’?n bir sonraki ürün planlar? hakk?nda baz? bilgilere sahip olduklar?n? da belirtti.
Söylentilere göre Apple bir sonraki nesil iPhone ve iPad’in ekran boyutunda ciddi de?i?iklikler yapacak. 3.5 inç olan iPhone’lara yenilik getirerek iPhone 5’i 4 inç ekran boyutunda piyasaya süren Apple’?n, bir sonraki nesil iPhone için ise en az 5 inç gibi bir büyümeye gidece?i dü?ünülüyor.

Ayr?ca iPhone 5C’de oldu?u gibi iPad’in de daha uygun fiyatl? ve farkl? renklere sahip çe?itlerde piyasaya sürülmesi bekleniyor. 9.7 inç olan iPad’lerin ise ekran boyutlar?n?n 12.9 inçe kadar büyümesi beklenen de?i?iklikler aras?nda bulunuyor. Ayn? zamanda Apple’?n yeni cihazlar?nda AMOLED ekran kullanaca?? yönünde de ortaya iddialar at?ld?.
Özellikle iPad yönündeki söylentilerin do?ru olup olmad???n?; bu ay düzenlenmesi beklenen Apple etkinli?inde tan?t?lacak olan, yeni iPad ve iPad mini tan?t?m?nda görece?iz.


0 Yorumlar