Toshiba Satellite W30t

Dünyan?n tart??mas?z en iyi ve kullan??l? dizüstü bilgisayarlar?n? üretmekte olan Toshiba bu serisini devam ettiriyor. Son dönemlerde ultrabook ve tablet piyasas?na daha fazla önem vermekte olan Uzak Do?ulu geli?tirici son olarak Satellite W30t ve W30Dt ad?ndaki cihazlar?n? tan?tt?. Satellite W30t bir tabletken W30dt ise ultrabook.

Farkl? amaçlara ve kullan?m yerlerine yönelik tek bir cihaza sahip olman?n rahatl???n? arayan ki?iler için ideal olan Satellite W30t ile W30Dt; dokunmatik ekran, arka ayd?nlatmal? klavye ve laptop modun da geni? depolama kapasitesi gibi avantajlarla birlikte tam performans sunuyor. Ekran ç?kar?ld???nda, 33,8cm(13,3″) boyutunda çoklu dokunmatik bir tablete dönü?erek kullan?c?lara geni? görüntüleme alan? sunuyor. 500GB HDD ile ortalama bir tabletten daha fazla dahili alan sunan tablet, kullan?c?lar?n en sevdikleri içerikleri saklayabilmeleri için ekstra depolama alan? sa?l?yor.

Tekbir dayan?kl? cihaz?n sahip oldu?u gibi kompakt bir biçimi olan bu 2’si bir arada bilgisayar Toshiba’ n?n izlerini ta??yor; di?er Toshiba PC ürünlerinde de bulunan ay?rt edici ve yüksek kaliteli tasar?m? yans?t?yor. Toshiba’ n?n tasar?m ve mühendisli?i sayesinde her yerde sa?lam bir yap? ve güvenilir performans sergiliyor.

SatelliteW30t ile W30Dt, tek bir cihaz olarak kullan?ld?klar?nda daha uzun pil ömrü sunmak için hem klavyede hem de tablette birer pil ile donat?lm??t?r. Standart bir dizüstü bilgisayar?n i?levselli?ini ikiye katlayan cihazlar, çok yönlü bir bilgisayar deneyimi için Windows 8.1’in tüm geli?mi? özelliklerinin kullan?labilmesini sa?layan mükemmel ürünlerdir.

SatelliteW30t, Intel® HD Graphics 4200 ile entegre 4. nesil Intel® Core™ i?lemciler ile donat?lm??t?r. W30Dt ise ultra dü?ük güç tüketimine sahip AMDA4-APU Serisi i?lemciler veya AMD Radeon HD 8180 ekran kart?n?n fans?z modeline sahiptir. Tablette bulunan 500GB sabit disk, i? dökümanlar? ve e?lence içerikleri için bol miktarda depolama alan? sunarken, dahili 4GB DDR3L ise yüksek h?zda performans sa?lamaktad?r.

Toshiba Satellite W30t ve W30Dt:

10 parmak destekli dokunmatik kapasitif13,3″ HD IPS ekran

500GB’a varan HDD

4GB DDR3L

Tablet ba?lant?lar?: 1x Mikro-USB, 1x Mikro-HDMI®, 1x Mikro-SD, Kablosuz LAN, Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi® Sertifikal? Miracast için haz?r

Klavye ba?lant?lar?: USB Uyku ve ?arj özelli?i ile 1x USB 3.0

DTS® Studio Sound ile yüksek kaliteli stereo hoparlörler

Entegre mikrofon ile HD web cam

??letim Sistemi: Windows 8.1


Toshiba Satellite W30t:

Intel® HD 4200 ekran kart? ile 4. nesil Intel® Core™ i?lemci Intel® WiDi™


Toshiba Satellite W30Dt:

Fans?z AMD Radeon HD 8180 ekran kart? ile AMD A4-APU serisi


0 Yorumlar