• Tim Cook ne kadar maaş alıyor?

  Dünyan?n en büyük ?irketi denince akla ilk gelen isimlerden biri kesinlikle Apple olacakt?r. Geride b?rakt???m?z hafta Facebook çal??anlar?n?n maa?lar?n?n aç?klanmas?n?n ard?ndan beklentiler di?er firmalara da...

 • Apple Campus 2 göründü

  Apple, birkaç sene içerisinde yeni bir merkeze ta??nacak. Bu bilgi bu vakte dek Apple taraf?ndan resmi olarak aç?klanmasa da ortaya at?lan iddialar ve kan?tlar durumu...

 • Apple, S serisini bitiriyor

  Yeni ç?kard??? tableti iPad Air’de isim de?i?ikli?ine giden Apple, ayn? takti?i telefon serisi iPhone için de kullanacak iddias? geldi Çin’den. Çin kaynakl? bir sitede ç?kan...

 • Apple ve Microsoft’tan yeni ortaklık

  Geçti?imiz iki gün önce düzenlenen etkinli?inde iki yeni i?letim sistemini tan?tan Apple, tüm dünyan?n ilgisini bir anda üstüne çekmeyi ba?arm??t?. iOS 8’i yay?mlayan ve bunun...

 • Apple, Beats’i satın aldı

  Uzun süredir internette Apple’?n Beats’i alaca?? yönünde iddialar dönmekteydi. ?ki firmadan da bu konu hakk?nda bu vakte kadar bir yalanlama gelmemesi ve anla?man?n gayet akla,...

 • Devlerin kâbusu artık İbrahim Baliç

  Türk bilgisayar yaz?l?mc?lar? yine i? ba??nda. Bilgisayar ve a? güvenli?i konusunda dünya çap?nda olan ünümüz yeniden kan?tland?. ?ngiltere’ni ba?kenti Londra’da ya?ayan ?brahim Baliç, daha önce...

 • Yeni iPad’ler ortaya çıktı

  Geride b?rakt???m?z ak?am saatlerinde Apple taraf?ndan yay?mlanm?? olan yeni iOS 7.1 güncellemesiyle birlikte beklenilen di?er s?rlar da yava? yava? ortaya ç?kmaya ba?l?yor. Birçok performans iyile?tirmesi...

 • Apple, PC ve Tablette liderliğe oynuyor

  Global pazarda yap?lan ara?t?rmalar aras?na bir yenisi daha eklendi. Catalys taraf?ndan yap?lan ve PC ile tablet pazar?n? ara?t?ran yeni projede Apple’?n iki sektörde de liderli?i...