src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/apple_intel-300×159.jpg” alt=”” title=”apple_intel” width=”300″ height=”159″ class=”alignnone size-medium wp-image-1505″ />

Apple, uzun y?llard?r tüm ürünlerinde Intel i?lemcileri kullanmaya devam ediyor. Ama dünyan?n en büyük haber kanallar?ndan biri olan Bloomberg’den yap?lan bir habere göre yak?n bir zaman içerisinde bu ortakl?k da bozulabilir, Apple art?k Intel i?lemciler kullanmayabilir.

Bloomberg’in yapt??? habere göre Apple’?n ?u anda geli?tirmekte oldu?u ARM serisi i?lemcileri oldukça h?zl? bir ?ekilde büyümeye devam ediyor, ve e?er tahminler gerçekle?irse 2017 y?l?na kadar ARM serisi i?lemciler Intel i?lemciler ile ayn? seviyeye gelecek. Yaln?z i?lemci de?i?ikli?i ?u an için sadece 32 bitlerde geçerli olabilir.


0 Yorumlar