APPLE’?n yeni ak?ll? telefonu iPhone 5 nihayet piyasaya ç?kt?. ?lk modeliyle 2007’de hayat?m?za giren iPhone 5 y?l içerisinde bir fenomene dönü?tü. iPhone ailesinin 6. ku?ak üyesi iPhone 5 tüm dünyada büyük merak uyand?rd?. Yeni iPhone ç?kmadan önce hakk?nda dola?an spekülasyonlar?n hemen hepsi do?ru ç?kt?.

iPhone 5, geli?tirilmi? A6 i?lemcisini kullan?yor. Apple sunumda bu i?lemcinin iPhone 4S üzerindeki i?lemciden 2 kat daha fazla i?lem gücü ve 2 kat daha h?zl? grafiklere sahip oldu?unu belirtti. Boyut olarak da A6 önceki i?lemciden yüzde 22 daha küçük, bu da az güç tüketimi anlam?na geliyor.

iPhone 5 bataryas?yla 10 saat film izleme ve 40 saat müzik dinleme ?ans? sunuyor. Apple, iPhone 5’in sat???n?n bir günde 2 milyonu a?t???n? aç?klayarak, bunun bir önceki modelin sat?? oran?n?n iki kat? oldu?unu belirtti. Türkiye’de 2 y?l garantili iPhone 5’e ula?mak ve ürünü incelemek için detayl? bilgi; buraya t?kla


0 Yorumlar