src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/ipad_sandalye_sarj-300×225.jpg” alt=”” title=”ipad_sandalye_sarj” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-1508″ />

Teknolojisin bugün ula?t??? seviye bizleri dahi ?a??rtmaya devam ediyor. Dünyan?n en gözde ürünlerinden olan iPad için yeni bir ?arj sistemi daha geli?tirildi, öyle ilginç ki hem elektrik harcamas? yapmayacaks?n?z hem de keyifli ve rahat olacaks?n?z. Yeni iPad ?arj?m?z bir sallanan sandalye üzerinde.

Bu ürünümüzün ad? iRock. iRock sayesinde oldu?unuz yerde sallanarak iPad’inizi ?arj edebileceksiniz, üstelik bunun için hiçbir elektrik harcamayacaks?n?z ama sallanman?z ?art. Çünkü sallanan sandalyenin gücü elektri?e dönü?türülerek tablete aktar?l?yor. Fiyat? bin 300 dolar olan bu ürünü ald???n?z takdirde tableti elinizde tutman?za da gerek yok çünkü özel bir bölümü bulunuyor yerle?im için.


0 Yorumlar