src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/ipad_5-300×225.png” alt=”” title=”ipad_5″ width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-2711″ />

Önümüzdeki iki ay içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPad 5’in özellikleri yava? yava? internete s?zd?r?lmaya ba?land?. Tabletin teknik özellikleri aylar öncesinden bilinirken tasar?m? hakk?nda dedikodular da Apple üzerine yay?m yapan sitelerde gözükmeye ba?lad?. Steve Jobs’?n ölümünden sonra büyük sektelere u?rayan dünya devinin bir cihaz?n?n tasar?m? daha henüz piyasaya sürülmeden internete s?zd?r?ld?. iPad 5’in ön paneli yukar?da görmü? oldu?unuz görselde gözüküyor. Bu görsele bakarak iPad 5’in ekran boyutunun bir öncekiyle ayn? derecede kalaca??n? söyleyebiliriz.

Apple’?n mobil cihazlar?n?n hepsinde bulunan Home tu?u tabi ki iPad 5’te de yer alacak. Ön yüzde bulunan kamera ve ???k sensörünün pek belli olmamas? için üzerinde makyaj yap?ld??? da baya?? belli oluyor. Yaln?z en çok dikkat çeken ?ey çerçevenin daralt?lm?? olmas?. iPad’in boyutu ayn? kalabilir ama bize sundu?u görüntü boyutu dü?ürülmü? gibi gözüküyor. Tabi bu tasar?m?n do?rulu?unu kan?tlayan hiçbir bilgi yok ama bundan daha önce gelen prototiplere göre daha gerçekçi, gelen teknik özelliklere daha uygun oldu?unu rahatl?kla söyleyebiliriz.


0 Yorumlar