Apple, ?u an en de?erli ürünü olan iPhone 5 için iki yeni reklam daha yay?mlad?. Bu reklamlar?n bu kadar geç gelmesi kafalar? oldukça kar??t?r?rken bir noktaya da dikkat çekmemiz gerekiyor. iPhone 5 piyasaya sürüleli aylar oldu, hem de yar?n Samsung Galaxy S4 tan?t?lacak. Geçti?imiz gün Samsung yeni cihaz?n?n ikinci tan?t?m videosunu bizlerle payla?m??t?. Apple’?n iki yeni reklam? da tam bu zamanlamaya geldi. Biraz da olsa kafalar? da??tmak isteyen Apple, Galaxy S4 üzerindeki ilgiyi azaltmay? ba?ard? gibi de gözüküyor.

Apple’?n iPhone 5 için yay?mlad??? tan?t?m videolar?n?n ismi Brilliant ve Discover. Ayn? iPad reklamlar?nda oldu?u gibi bu tan?t?m videolar?nda da cihaz?n uygulama özellikleri bizlere tan?t?l?yor. Apple ile Samsung aras?ndaki bu inan?lmaz sava? daha uzun süre devam edecek gibi gözüküyor. Bakal?m Galaxy S4 iPhone 5’in üstün özelliklerini ezebilecek mi? Sonuçta Apple böyle bir ata?a kalk?p böyle bir önemli cihaz?n yay?mlanmas? öncesi bu tarz bir hamle yapmazd?, demek ki telefonlar?na güveniyorlar. ??te yeni yay?mlanan iPhone 5 reklamlar?, iyi seyirler.


0 Yorumlar