src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/lumia_928-300×182.jpg” alt=”” title=”lumia_928″ width=”300″ height=”182″ class=”alignnone size-medium wp-image-2533″ />

Lumia 900 serisiyle adeta küllerinden do?may? ba?aran Nokia’dan yeni bir Lumia model telefon daha geliyor. Microsoft’un Windows Phone serisine en çok sahip ç?kan ve haliyle bu sistemden en çok gelir elde eden telefon markas? olan Nokia, yeni ç?karaca?? telefonda Lumia ile getirdi?i yeni tarz?n? koruyacak. Lumia 928 tam dört farkl? renk seçene?i ile bizlerle bulu?acak. Henüz telefon hakk?nda Nokia taraf?ndan resmi bir aç?klama gelmi? de?il ama internete dü?en kesin bilgiler telefonun birkaç ay içerisinde sat??a sunulaca??n? gösteriyor.

Verizon’dan payla??lan görseli yukar?da görebiliyorsunuz ve renk seçenekleri de orada gözüküyor. Lumia 928 bizle aç?k mavi, siyah, beyaz ve k?rm?z? renklerle sunulacak. Ayn? zamanda telefonla ayn? ismi ta??yan Nokia-Lumia-928 adl? site yeni telefonun Samsung Galaxy S4 ile ayn? tarihte sat??a sunulaca??n? müjdeledi. Nokia’n?n böyle üst segmentte yer alan bir telefonla ayn? anda yeni bir modeli dünyaya sunmas? kafalar? kar??t?r?rken telefonuna ne kadar güvendi?ini de gösteriyor olabilir. Birkaç gün içerisinde yeni Nokia Lumia 928 hakk?ndaki tüm bilgilerin kesinle?ece?i dü?ünülüyor.


0 Yorumlar