src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/apple_parmak_izi-300×177.jpg” alt=”apple_parmak_izi” width=”300″ height=”177″ class=”alignnone size-medium wp-image-3704″ />

Geçti?imiz aylarda Apple’?n parmak izi ve parmak izi okuyucusu için patent ba?vurusu yapt???n? sizlere haberlerimizde aktarm??t?k. Amerika Patent ve Marka Ofisi’ne yap?lan bu ba?vuru sonucu geldi ve Apple’?n ba?vurusu kabul edildi. Peki Apple’?n üzerinde bu kadar durdu?u patentin ard?ndan bizi nas?l cihazlar bekliyor? Gelen iddialar Apple’?n iPhone 5S’te bu teknolojiyi kullanaca?? yönünde. Birkaç ay sonra resmi olarak tan?t?m? gerçekle?ecek olan iPhone 5S serinin eski ürünlerinde güvenlik konusunda s?k?nt?lar ya??yordu. Güvenlik ekran?nda ya?anan sorunlar nedeniyle birçok güncelleme getirilirken bu sorunun parmak izi sistemiyle ortadan kald?r?lmas? planlan?yor olabilir.

?öyle bir ?ey de var, henüz patenti yeni al?nm?? olan bir teknolojinin birkaç ay sonra ç?kacak olan telefonda yer almas? zor bir ihtimal ama Apple patenti alaca??n? önceden garantileyip ?u ana kadar iPhone’a buna göre uyum sa?lam?? olabilir, yani gelme ?ans? yok de?il. Android sistemli cihazlarda yüz tan?ma sistemi yer al?rken Apple’a da parmak sensörünün gelecek olmas? telefonlardaki güvenlik sistemlerini daha da ileriye ta??yor. ?öyle bir ?ey ki art?k sizin parma??n?z telefona de?meden aç?lmayacak bile. Tabi ?unu da aktaral?m; Apple ?u ana kadar ald??? patentlerin ço?unu cihazlar?na yans?tmad?, yani bo?una heyecanlan?yor da olabiliriz.


0 Yorumlar