src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/Apple-Store-Türkiye.jpg” alt=”Apple Store Türkiye” width=”450″ height=”278″ class=”alignnone size-full wp-image-4323″ />

Yak?n zamanda Türkiye’deki ilk resmi ma?azas?n? açacak olan Apple dün Türkiye için resmi bir aç?klama yapm??, gerekli olan her ?eyi aç?klam??t?. Bunun ard?ndan birkaç saat geçmeden sürpriz, beklenmedik bir olay ya?and? ve Apple Store Türkiye de kullan?ma aç?ld?. Art?k telefon ve tablet sipari?lerinizi Apple Store Türkiye üzerinden TL kuruyla verebileceksiniz.

Bildi?iniz gibi Apple Store’un 2014 y?l?n?n ba?lar?nda ?stanbul’daki Zorlu Center’da faaliyet göstermesi bekleniyordu. Apple, Türkiye’de hem bir ma?aza hem de bir Online ma?aza açaca??n?n sinyallerini Apple.com/tr sayfas?nda yapm?? oldu?u de?i?iklikler ile vermi?ti.

Online Apple Store’un bulunmad??? ülkelerde sitenin üst k?sm?nda yer alan “Ma?azalar” sekmesi en sonda yer al?yordu. Ancak Apple, Türkiye sitesini güncelleyerek “Ma?azalar” sekmesini ilk s?raya koymu?tu.

Apple bugün sürpriz bir kararla Türkiye için Online Apple Store’u açt???n? duyurdu. Art?k Online Apple Store üzerinden; iPhone, iPad, iMAC, iPod gibi tüm Apple ürünlerini ve aksesuarlar?n? sat?n alabileceksiniz.

Online Apple Store’da iPhone 5s 2,149 TL’den ve iPhone 5c ise 1,849 TL’den ba?layan fiyatlarla sat??a sunuluyor.


0 Yorumlar