Apple Türkiye

Uzun süredir Türkiye’ye yönelik çal??malar?n? sürdürmekte olan Apple sonunda resmi bir aç?klama yapt?. Dün ak?am saatlerinde Apple Türkiye taraf?ndan yap?lan aç?klamay? a?a??da sizlere sunuyoruz. Art?k Türk mü?teriler de yeni cihazlar?n? AppStore’dan direkt olarak alabilecekler. ??te Apple Türkiye’nin yapm?? oldu?u aç?klama.

“Merhaba,

Apple olarak, Türkiye’de Apple Online Store’un bugün aç?ld???n? duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de mü?teriler ilk kez do?rudan Apple’dan al??veri? yapabilecekler ve her a?amada uzmanlar?n önerilerinden yararlanabilecekler.

Apple Online Store mü?terilerine, dünyan?n en ileri görü?lü ak?ll? telefonu iPhone 5s, bugüne kadar üretilmi? en renkli iPhone olan iPhone 5c, iPad 2 ve iPad mini, yeni Retina ekranl? MacBook Pro, tüm gün dayanan pil ömrüne sahip MacBook Air ve iPod RED gibi en yeni Apple ürünlerini sunuyor.

Apple Online Store’da iPad, iPod touch ve iPod nano’ya lazer bask?yla ki?isel mesajlar?n?z? yazd?rma ve sat??a sunulan Mac’lerden herhangi birini sadece birkaç t?klamayla özel yap?land?rma, çok çe?itli üçüncü taraf aksesuarlar ve özel ürünler ve Ödül Puanlar? ve büyük bankalarla i?birli?i içinde 12 aya kadar taksit gibi bir dizi güvenli ödeme yöntemi ve banka havalesiyle nakit ödeme yapan mü?teriler için indirim gibi f?rsatlar ve olanaklar sunulmaktad?r.

Mü?terilere, kendileri için en uygun ürünleri bulmalar?na yard?mc? olmak için telefonla veya çevrimiçi sohbet yoluyla uzman deste?i verilmekte ve mü?terilerin iPad, iPhone ve Mac’lerini hemen kullanmaya ba?lamalar?na yard?mc? olmak için ücretsiz sat?? sonras? ki?isel kurulum oturumlar? düzenlenmektedir.

Türkiye’deki Apple Online Store’u store.apple.com/tr adresinde hemen ziyaret edin”

Neler de?i?ecek?

Bu yenilikle beraber di?er ülkelere göre çok daha pahal? cihaz sat?n almak, tarih olacak diyebiliriz. 3.200 TL gibi yüksek fiyatlara sat?lan iPhone 5S’i ma?aza üzerinden taksitle 2.149 TL’ye almak mümkün.
Ma?aza üzerinden sat?? ba?latan Apple, Türkiye’ye geç getirdi?i ürünler için bu tarihleri biraz daha öne çekebilir.
Sat?lan ürünlerin teknik deste?i ve garantisi, da??t?c? firmalardan de?il, daha h?zl? bir ?ekilde Apple’?n kendisi üzerinden yap?laca?? için tüketici ?ikayetleri hemen halledilebilecek.


0 Yorumlar