src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/facebook_arama_motoru.jpg” alt=”” title=”facebook_arama_motoru” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1128″ />

Geçti?imiz günlerde ortaya Facebook hakk?nda birçok iddia at?lm??t?. Bunlar?n biri facebook kendi telefonunu gerçekle?tiriyordu ama Zuckerberg bunu birinci a??zdan yalanlad?. Di?er bir iddia ise Facebook’un kendi arama motorunu üretti?iydi. Buna da pek ihtimal verilmezken Zuckerberg dün kat?ld??? bir toplant?da resmen arama motorunun çal??malar?na ba?lad?klar?n? belirtti.

Zaten google üzerinden sadece aramalardan günde 1 milyar soruya cevap verdiklerini dile getiren Zuckerberg, bu üstünlükleri için de hiçbir geli?me yapmad?klar?n? sözlerine ekledi. Yak?n bir zamanda çal??malar?n ba?layaca?? Facebook arama motoru için Microsoft’tan yard?m da al?nabilir. Ayr?ca konferansta aç?klanan di?er bir karar da Facebook’un art?k android telefonlarda html5 tasar?m? kullanmayacak olmas? oldu.


0 Yorumlar