src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/bing_google-300×163.png” alt=”bing_google” width=”300″ height=”163″ class=”alignnone size-medium wp-image-3602″ />

Arama motoru yar??? her geçen sene daha da k?z???rken bu konuda ülkemizden de Geliyoo’nun yapt??? yat?r?mlar biraz da olsa bizi sevindiriyor. Özellikle Yandex’in Türkiye üzerinde yapmakta oldu?u yat?r?mlar?n ard? arkas? kesilmiyor. Her özel gün için yeni bir servisi hizmete sunan Yandex, Ramazan için bile ayr? ?eyler planlam??t?. Arama motoru sektöründe Google’?n dünya genelinde birinci oldu?u kesin, hatta “google” kelimesi ?ngilizceye bir fiil olarak girmi? durumda. Google’?n tek üstünlük kuramad??? ülke Çin, onlar?n da yerli arama motoru bulunuyor. Peki di?er arama motorlar? ne alemde? Bing, Yahoo ve Yandex’in pazardaki yüzdeleri ne kadar?

Arama motoru sektöründe Google’?n dünya çap?nda yüzde 90.8’lik mükemmel bir pazar pay? bulunuyor. Bing geçti?imiz sene sahip oldu?u yüzde 3.22’lik pay? ise bu sene yüzde 3.75’e ç?karmay? ba?ard?. Yahoo ise yüzde 3 civarlar?nda dolanmakta devam etmekte, ancak ne dü?ü? ne de yükseli? ya?ad?. Dünya çap?nda durum böyleyken i?ler Amerika’da de?i?iyor. Amerika’da Google’?n pazar pay? yüzde 77 etraf?nda dolan?yor. Burada yükseli?te olan arama motoru ise Bing. Amerikan firman?n arama motoru eski günlerine yava? yava? geri dönmeye ba?l?yor, bakal?m tamamen yapabilecekler mi? Yahoo’nun Amerika’daki pazar pay? dünya genelinden daha fazla. Ülkemizde ise Yandex’in h?zl? yükseli?i devam ediyor.


0 Yorumlar