src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/Tunçmatik-Digitech-300×300.jpg” alt=”Tunçmatik Digitech” width=”300″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-3599″ />

Kesintisiz güç kayna?? sa?layan ürünleriyle piyasada iyi bir isim sahibi olan Tunçmatik’ten yeni bir cihaz daha geldi. Digitech Pro 650VA’y? sat??a sunan Tunçmatik kesintisiz güç kayna??n? zarif bir görüntü ile ortaya koyuyor. Genelde güç sa?lay?c?lar? oldukça büyük ve kaba bir yap?ya sahip olurlar ama Digitech Pro 650VA için ayn? ?eyi söyleyemeyece?iz. Hem ??k, hem zarif hem de küçük bir yap?ya sahip olan Digitech Pro 650VA LCD bir ekrana sahip ve buradan kolay bir kullan?m sa?l?yor. Ürünün ön önünde yer alan, yukar?daki foto?rafta da görebilece?iniz tu? cihaz?n güç tu?u iken di?er cihazla ilgili tüm ibareler ve istatistikler LCD ekranda yer al?yor.

Digitech Pro 650VA USB 2.0 ve ethernet ba?lant?lar?na sahip. Ani kesintilerde cihaz?n?z?n zarar görmesini engellemek için geli?tirilmi?, küçük seviyeye dü?ü?leri bir anda normal seviyeye ç?karan sisteme sahip olan cihaz elektrik sisteminden kaynakl? olan voltaj de?i?ikliklerinin bilgisayara olan etkisini de engelliyor. Digitech Pro 650VA elektrik kesintisinden sonra 10 dakika kadar daha kullan?m ?ans? tan?yor. Bunla birlikte en son verilerinizi kaydedebilir, bilgisayar?n?z? sa?l?kl? bir ?ekilde kapatabilirsiniz. Oldukça uygun bir fiyatla sat??a sunulan Digitech Pro 650VA 220 Voltla çal??makta.


0 Yorumlar