asus_zenfone

Asus’un en sevilen telefon modellerinden biri olan ve serinin her telefonuyla istenilen sat?? seviyesini yakalamay? ba?aran ZenFone, 2015’e, yani y?la giri?te kullan?c?lar?na ödül vermeye haz?rlan?yor. Sahip oldu?unuz ZenFone, kendinden çok daha pahal? telefonlarla ayn? teknik özelliklere sahip; asl?na bak?l?rsa yeni y?l kampanyas? da direkt olarak bu konuyu tema al?yor kendine. Asus yar??mas?n?n detaylar?n? a?a??da bulabilirsiniz.

ASUS’un düzenledi?i #2BinCebinde yar??mas?, yüksek performansl? bir ak?ll? telefon ihtiyac?n? ZenFone alarak kar??layan ve ürünün maliyet avantaj? sayesinde elde kalan 2.000 TL ile yap?labilecekleri konu al?yor. 26 Aral?k Pazartesi günü ba?layan ve 31 Ocak 2015 tarihine kadar www.2bincebinde.com adresinden ba?vurulabilen yar??mada, yar??mac?lardan ZenFone alarak tasarruf edilen ek 2.000 TL ile yapmak istediklerini video, görsel ya da yaz? ile anlatmalar? isteniyor. Yar??mac?lar?n arta kalan 2.000 TL ile kurduklar? hayaller jüri taraf?ndan de?erlendiriliyor ve kazanan yar??mac? bir adet ZenFone’a sahip olurken, de?erlendirmeye sundu?u hayali de gerçekle?tiriliyor. Kazanan yar??mac?n?n hayalinin gerçe?e dönü?me süreci anbean filme kaydedilerek sosyal medyada yay?nlanacak.

Yar??mayla ilgili ayr?nt?l? bilgiye www.2bincebinde.com adresinden ula??labiliyor. Facebook Twitter ve Instagram gibi sosyal a?larda yar??maya dair en son duyurular #2Bincebinde hashtag’inden takip edilebiliyor. Kampanya videolar?n?n ilkine linkten ula?abiliyor.

Ya?am? kolayla?t?ran ZenFone serisi

ZenFone serisi ak?ll? telefonlar, ak?ll? cihazlara özgü yeni kullan?c? arayüzü ZenUI ile birlikte geliyor. Basitle?tirilmi? ikonlar ve menüler, cihaz?n rengiyle uyumlu harika temalar ve kullan?c?lar?n hayat?n? kolayla?t?ran ak?ll? “What’s Next” özelli?i ile ZenUI, üstün i?levselli?i kolay kullan?ml? arayüz ile birle?tiriyor.

Serinin 5 inç’lik geni? IPS ekranl? modeli ZenFone 5, 1280 x 720 piksel HD çözünürlü?e n ince bölgesinde sadece 5,5 mm kal?nl??a ula?an çarp?c? tasar?m?yla öne ç?k?yor. ZenFone 5, h?zl? ve dü?ük enerji tüketimli 1.6 GHz h?z?ndaki, Intel Hyper-Threading teknolojisine sahip Intel Atom Z2560 i?lemci ve 8 MP’lik, görüntü sabitleme teknolojisine sahip PixelMaster kamerayla birlikte geliyor. ZenFone 5, arka ayd?nlatmal? (BSI) sensör ve yüksek ???k geçirgenli?ine sahip f/2.0 lens sayesinde kameras?yla öne ç?kmaya çal??an birçok modeli geride b?rakan bir dijital kamera performans? sunarken, kendi portrelerinizi çekmeniz için 2.0 MP’lik keskin bir ön kameraya da sahip. ZenFone 5, Kömür Siyah?, ?nci Beyaz?, Kiraz K?rm?z?s?, Mor ve ?ampanya Sar?s? olmak üzere be? farkl? renk seçene?iyle sunuluyor.

Serinin 6 inç ekranl? modeli ZenFone 6, kullan?c?lara detayl? görüntüler sunan, 178 derece görü? aç?l? IPS HD ekrana sahip. ZenFone 5’te gücünü 1.6 GHz h?zda çal??an Intel Atom Z2560 i?lemciden alan ZenFone 6, ASUS SonicMaster ses teknolojisi sayesinde, kulakl?kla film izlerken veya oyun oynarken çok daha çarp?c? bir deneyim sunan sanal çevresel ses teknolojisini de destekliyor. ASUS’a özgü PixelMaster teknolojisiyle desteklenen 13.0 MP’lik ana kamera ve yüksek çözünürlüklü kendi portreleriniz ve video görü?meler için 2.0 MP’lik ön kameran?n da bulundu?u ZenFone 6, Kömür Siyah?, ?nci Beyaz?, Kiraz K?rm?z?s? ve ?ampanya Sar?s? olmak üzere dört farkl? renk seçene?iyle sunuluyor.


0 Yorumlar