Sony-NEX-3N-11

Teknoloji ad?na her kategoride söz sahibi olan Sony aynas?z foto?raf makinesi serisini de geli?tiriyor. Firman?n bu kategoride yer alan Sony NEX-3N modelinin incelemesini verece?iz bu sefer. Kompakt gövdeli lensi de?i?tirilebilir olan bu modeller son dönemlerde normallere göre daha çok ra?bet görürken Sony NEX-3N’nin de ülkemizde fazlas?yla be?enildi?ini belirtelim. 16.1 megapiksel kalitesinde görüntü kayd? yapabilen cihaz 1/4000 enstantane h?z?na ve 16 bin maksimum ISO de?erine sahip. Foto?raf makinesinin ekran? 3 inçlik bir LCD. A?a?? ve yukar? oynat?labilen bir yap?ya sahip olan ekran bu sayede kadraj? iyi ayarlamaya olanak tan?yor.

Full HD, 1920×1080 piksel çözünürlü?ünde görüntü kayd? gerçekle?tirebilen Sony NEX-3N inceleme s?ras?nda f3.5 diyaframa sahip olmas? da dikkatimizi çekiyor. Instagramla birlikte gelen ?ahane foto?raf efektleri Sony’yi de etkilemi?. Foto?raf makinesinde hem haz?r çekim modlar? hem de efektler yer al?yor. E?er foto?raf konusunda profesyonel olmak istiyorsan?z ve çok pahal? da bir ?ey almak istemiyorsan?z Sony NEX-3N hem cebinize hem de fikirlerinize en uygun makinelerden biri. Sony NEX-3N fiyat? 1.499 TL. Birçok haf?za kart?yla uyumlu bir port bulunduran cihaz oynat?labilir ekran?yla en iyi foto?raflar? yakalaman?z? sa?l?yor, a?a??daki foto?rafta da bir önizlemesini görebilirsiniz. Sony NEX-3N ülkemizdeki ço?u büyük teknoloji marketinde sat?lmakta.

Sony NEX-3N


0 Yorumlar