ASUS RT-AC52U

Kablosuz modem, kullan?m konusunda bizlere birçok yarar sa?lasa da bazen ba??m?z? a?r?tabiliyor. Elektrik kablosunun uzak kald???, ba?ka odalardaki ki?ilerinde kullanabilmesi için uzak bir yerde bulunan modemden bilgisayara sa?lad???m?z ba?lant?n?n sinyali dü?ük olabiliyor. Bu sinyalin kalitesi modemden modeme de?i?irken siz de güçlü bir ileti?im istiyorsan?z kaliteli bir modem kullanmal?s?n?z. Asus da bu konuda son noktay? koymu?. Ba?lant? gücünüzü yüzde 150 art?ran Asus RT-AC52U modem tan?t?ld?.

RT-AC52U, dahili USB portu sayesinde standart bir router’dan çok daha fazlas?n? sunuyor. RT-AC52U’yu dosya sunucusuna dönü?türmek için tek yapman?z gereken USB portuna bir sabit disk takmak. Üstelik ASUS AiCloud sayesinde sunucuyu bulutla senkronize etmek de mümkün. Ayr?ca bir USB yaz?c?ya ba?layarak RT-AC52U’yu yazd?rma sunucusuna da dönü?türebilir ve tek bir yaz?c?y? birden fazla kullan?c?ya payla?t?rabilirsiniz.

USB portu, 3G/4G mobil geni? bant dongle’lar ile kullan?ma da uygundur, bu sayede bir router üzerinde iki geni? bant (WAN) ba?lant?s? kurarak a? trafi?ini dengeleyebilir ve yönlendirme modu sayesinde kesintisiz Internet eri?imine sahip olabilirsiniz. Dahas?, USB portu arac?l???yla ak?ll? telefon ve tablet gibi cihazlara güç sa?layabilirsiniz , böylece RT-AC52U ayn? zamanda kullan??l? bir ?arj istasyonu olarak da kullan?labilir.

ASUS AiCloud ile istedi?iniz an senkronize edin, payla??n veya yay?nlay?n

RT-AC52U, router’? güçlü bir ki?isel bulut sunucusuna dönü?türen ASUS’a özgü AiCloud uygulamas?n? da destekliyor. A?da, ba?l? USB depolama ayg?tlar?nda veya ASUS WebStorage’da saklanan dosyalar?, ASUS Smart Sync özelli?i ile kolayl?kla senkronize edebilirsiniz. E-posta, SMS veya sosyal a? uygulamalar? arac?l???yla bir ba?lant? göndererek bu dosyalar? arkada?lar?n?z, aileniz veya i? arkada?lar?n?zla payla?abilirsiniz. Verilerinize AiCloud web arayüzü veya Android ya da iOS cihazlara yönelik AiCloud uygulamas? arac?l???yla eri?erek içerikleri istedi?iniz an istedi?iniz yerde senkronize edebilir, payla?abilir veya yay?nlayabilirsiniz.

AiCloud’un yeni router’dan router’a senkronizasyon modu, di?er uyumlu ASUS router’lara ba?l? USB depolama ayg?tlar?n? otomatik olarak senkronize ederek büyük dosyalar? aileniz ve arkada?lar?n?zla payla??labilmenizi kolayla?t?r?yor.

ASUSWRT ile basit kurulum ve büyük esneklik

RT-AC52U’nun kurulumu ASUSWRT Dashboard arayüzü ile çok kolay. Bu arayüz ile hizmet kalitesi (QoS – Quality of Service) önceli?i gibi geli?mi? a? özelliklerini yap?land?rmak oldukça basit hale geliyor. Böylece dört Ethernet (LAN) ba?lant?s?n?n her birindeki bant geni?li?ini izleyerek kontrol etmek mümkün oluyor. ASUSWRT arayüzünün di?er i?levleri aras?nda ebeveyn kontrolleri, çift WAN yönetimi, a? e?le?tirme ve yaz?c? payla?t?rma gibi özellikler yer al?yor.

RT-AC52U, ASUSWRT arac?l???yla yap?land?r?lan, kolay ayarl? VPN sunucu ile ev a??n?zda, özel ve güvenli uzaktan eri?im profili ayarlayabilmenizi sa?l?yor.

TEKN?K ÖZELL?KLER1

ASUS RT-AC52U

Wi-Fi: Çift bant 802.11b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz, AC750)

Ba?lant? Noktalar?:
1 x 10/100Mbit/s Ethernet WAN
4 x 10/100Mbit/s Ethernet LAN
1 x USB 2.0

Wi-Fi veri h?zlar?:
802.11ac / 433Mbit/s (5GHz)
802.11n / 300Mbit/s (2,4GHz)
802.11g / 54Mbit/s
802.11b / 11Mbit/s

Antenler: 3 adet dahili yüksek verimlili?e sahip anten
??lemci: MediaTek MT7620A + MT7610E
Boyutlar: 187 x 145 x 77mm
A??rl?k: 260g (0,57lb)


0 Yorumlar