Asus Sabertooth Z87

Konsollar?n mükemmel bir grafik sunmas?yla birlikte bu konuda PC donan?m üreticileri daha fazla mesai yapmaya ba?lad?lar. Özellikle önümüzdeki sene çok iyi ekran i?lemcilerinin piyasaya sunulmas? beklenmekte. Asus da yeni bir ekran kart?n? tan?tt?. 310 dolarl?k fiyat etiketine sahip olan Asus Sabertooth Z87 inceleme yaz?s? a?a??da yer al?yor.

Asus Sabertooth Z87 üzerinde 2 adet fan yuvas? dikkat çekiyor. Kutu içerisinden ç?kan fanlar?, anakart?n üzerine takarsan?z, VRM ünitelerine ek so?utma deste?i sa?lam?? oluyorsunuz. Özellikle anakart?n üzerindeki termal z?rh ve ek so?utma deste?i bir araya gelince, stabilite seviyesi ciddi anlamda yükseltilmi? bir anakart kar??m?za ç?k?yor.
Asus’un 4 Way Optimization özelli?ine yer verilen Sabertooth Z87, 4 farkl? birimden ald??? bilgilerle, bilgisayar?n?z? otomatik olarak farkl? bir karakter göstermesini sa?l?yor.


Teknik Özellikler:

??lemci Soketi: Intel LGA 1150
Yonga Seti Intel Z87
RAM Deste?i: Maksimum 32 GB; 1066, 1333, 1600, 1866 MHz
Ekran Kart? Deste?i: 3 adet PCI-e x16 3.0
Arka Görüntü Ç?k???: DisplayPort + HDMI
Depolama Deste?i: 8 x SATA III
Ses Yongas?: Realtek ALC1150
Ethernet Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Anakart boyutu ATX
Fiyat: 310 Dolar

Sonuç:

Intel’in 4. nesil Core i?lemcisiyle beraber uzun y?llar kullanaca??n?z bir sistem olu?turmak istiyorsan?z, listenize ekleyebilece?iniz bir anakart. Özellikle overclock ve so?utma yetenekleri oldukça ba?ar?l?.


0 Yorumlar