src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/Transformer-Book-T100.jpg” alt=”Transformer Book T100″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4104″ />

Lider bilgisayar ve donan?m üreticilerinden biri olan Asus’tan yeni bir model daha geldi. Geçti?imiz gün Transformer Book T100 ad?ndaki yeni ultrabookunu tan?tm?? olan Asus bu cihaz?yla birlikte kullan?c?lara iki farkl? seçenek sunuyor. Klavyesi ç?kar?labilir olan yeni cihaz hem ultrabook hem de tablet olarak kullan?labiliyor. Asus Transformer Book T100 fiyat? henüz aç?klanm?? de?il, ancak özellikleri a?a??da.

Dört çekirdekli Intel Atom i?lemci ve 10.1 inç ç?kar?labilir ekran özellikleriyle dikkat çeken ASUS Transformer Book T100, ekonomik fiyatl? bir Windows tablet çözümü olmay? hedefliyor.

ASUS, Intel® Atom™ “Bay Trail” dört çekirdekli i?lemci ve 10.1 inç ekranla dikkat çeken, ayn? zamanda tek ba??na bir Windows 8.1 tablet olarak da kullan?labilen, ç?kar?labilir ekranl? Transformer Book T100’ü tan?tt?. ?nce tasar?m? ve sa?laml???yla Transformer Book T100, 1,07 kg a??rl???yla mevcut dizüstü bilgisayarlar?n en hafifi olmakla kalm?yor, tablet olarak kullan?ld??? zamanlarda 550 gr a??rl???yla 10 inç tabletlerin de en hafifi olmay? ba?ar?yor!

Yüksek performansl? dizüstü bilgisayar ile hafif tablet bir arada
ASUS Transformer Book T100 hem bir tabletin ta??nabilirli?ine, hem de bir dizüstü bilgisayar?n verimlilik özelliklerine -ve bu ikisi aras?nda h?zla geçi? yapma esnekli?ine- sahip olmak isteyen kullan?c?lar için son derece geli?mi? bir tasar?ma sahip.

Transformer Book T100, sorunsuz çoklu görev performans? için yeni bir Intel Atom Z3740 dört çekirdekli i?lemci ve inan?lmaz enerji verimlili?i özellikleri bar?nd?r?yor; ayr?ca bataryas?yla 11 saate kadar çal??abiliyor. Hafif klavye istasyonu, uzun süre rahat kullan?m için hassasiyetle tasarlanm?? tu?lara sahip, bunun yan? s?ra çoklu dokunmatik touchpad, Windows 8.1 için tam bir hareket deste?i sa?l?yor.

Tablet modundayken sadece 10,5 mm kal?nl???yla Transformer Book’un 10.1 inçlik ekran?, 1366 x 768’lik canl? bir çözünürlü?e ve gün?????nda mükemmel görü? sa?layan geni? 178 derece görü? aç?s? için IPS teknolojisine sahip. Kapasitif çoklu dokunmatik ekran, tablet modundayken harika bir parmak ucu kontrolü sa?l?yor, ayr?ca muhte?em ASUS “Reading Mode” teknolojisi uzun süreler boyunca okuma yapabilmeyi kolayla?t?rmak için ekran? otomatik olarak ayarl?yor.

ASUS Instant On ve SonicMaster teknolojileri
Transformer Book T100 ayr?ca, kullan?c?lar?n tabletlerden bekledi?i türden h?zl? tepki özelli?i için ASUS Instant On teknolojisini de bar?nd?r?yor. Transformer Book bekleme durumundan çok k?sa bir zamanda uyan?yor ve 14 güne kadar bekleme modunda kalabiliyor.

ASUS SonicMaster ses teknolojisi ile gerçe?e yak?n sesler sunan Transformer Book T100, ayr?ca USB 3.0, 802.11a / b / g / n çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 özelli?ine de sahip. Transformer Book T100, Word, Excel, PowerPoint ve OneNote’un tam sürümlerini içeren Microsoft Office Home & Student 2013 ile birlikte geliyor.


0 Yorumlar