steam_box

Dünyan?n en büyük oyun yap?mc?lar?ndan biri olarak gösterilen ve bunun yan? s?ra teknoloji ile de aras?n? s?k? f?k? tutan Steam geçti?imiz ay bir hafta içerisinde yapt??? üç duyuruyla birlikte tüm oyun ve teknoloji dünyas?n? sarsm??t?. SteamOS ad?nda yeni bir i?letim sisteminin tan?t?m?n? yapt?ktan sonra Steam Machine’i de bizlere sunan Valve en son olarak da Steam Controller adl? platformuyla oyuncularla bulu?mu?tu. ?imdi ise Steam Box teknik özellikleri payla??ld?.

Valve’den yap?lan aç?klamada prototip olarak tasarlanan 300 Steam Box’un teknik özellikleri oyun severlerle payla??ld?. Prototip olarak üretilen 300 Steam Box’un teknik özellikleri ?u ?ekilde;
GPU: Nvidia Titan, GTX780, GTX 760, GTX660
CPU: Intel i7-4770, i5-4570, i3
RAM: 16GB DDR 3-1600 (CPU), 3GB DDR5 (GPU)
HDD: 1TB/8GB Hybird SSHD
Güç Kayna??: 450w 80Plus Gold
Boyutlar: 12×12.4×2.9
Dip not olarak ?unu belirtelim. Valve taraf?ndan duyurulan bu parçalarla bir çok Steam Box tasarlanacak. Yani piyasada tek bir Steam Box sat??a sunulmayacak. K?sacas? her bütçeye uygun bir Steam Box modelinin sat??a sunulmas? muhtemel görünüyor.


0 Yorumlar