ZenBook UX305

Son zamanlarda durmaks?z?n geli?tirdi?i ZenBook serisiyle iyi sat?? de?erleri elde etmeye ba?layan Asus, serisini yeni bir modelle daha da güçlü hale getirdi. 13.3 inçlik ekran? ve sadece 12.3 milimetrelik kal?nl???yla tasar?m harikas? olan Asus ZenBook UX305 Amerika’da sat??a sunuldu. Yak?n zaman içerisinde tüm dünya pazar?nda sat??? ba?layacak olan ZenBook UX305 fiyat? 1.200 dolardan ba?l?yor; ülkemizde yükselen kur fiyatlar? ve KDV ile bize pahal? gelmesi büyük bir muhtemel.

Süper ince ??kl?k

ZenBook UX305, 12,3 mm kal?nl???ndaki ?asisi ve konilenmi? kama ?ekli tasar?m?yla klasik ZenBook DNA’s?n? yans?tan sade ve rafine bir ?ekle sahip.

Tam boyutlu ergonomik klavye her türlü ayd?nlatma ko?ulu alt?nda rahatl?kla veri giri?i yap?labilmesi için geli?tirilmi? bir dizilimle donat?ld?. Ürünün tepkiselli?i yüksek dokunmatik faresi Windows 8.1’in sezgisel kontrolü için kullan?lan Ak?ll? Jestleri destekliyor.

Performans? lüks ile birle?tiren köklü Zenbook deneyimini devam ettiren ultra ta??nabilir dizüstü bilgisayar siyah renk seçene?iyle sunuluyor.

Tüm gün süren pil ömrü ve tam ba?lant? ayr?cal???yla güçlü üretkenlik

ZenBook UX305 gücünü, ola?anüstü güç verimi sa?layan ve her türlü görev için ak?c? performans sunan yepyeni Intel Core M i?lemciden al?yor. 4GB RAM (8GB Opsiyonel) ve 256GB SSD UX305’in etkileyici performans?n?n s?rr?n? olu?turuyor. Geleneksel sabit disk sürücüye k?yasla alt? kat daha h?zl? olan SATA 6Gbit/s SSD, zorlu ofis i?lerinin kolayl?kla halledilebilmesini sa?l?yor. Uygulamalar göz aç?p kapay?ncaya kadar aç?l?rken önyükleme süresi de önemli ölçüde azal?yor.

Geli?mi? ASUS termal yönetim tasar?m? so?utma fanlar?na olan ihtiyac? da ortadan kald?r?yor. UX305 bu nedenle h?zl? oldu?u kadar tamamen gürültüsüz çal???yor ve her an serin kalabiliyor. ASUS IceCool teknolojisi avuç içinin kondu?u bölümün, tüm anlarda beden s?cakl???n?n alt?nda kalmas?n? sa?l?yor ve bu sayede kullan?c? konforu en yüksek seviyeye ç?k?yor.

Lityum-polimer pil ve güç verimi bile?enlerinin kullan?m? sayesinde UX305 10 saate1 kadar pil ömrü sunabiliyor ve sürekli hareket halindeki profesyonellerin en verimli yol arkada?? oluyor.

UX305, ince tasar?m?na ra?men, içerisinde tam kapsaml? ba?lant? çözümlerini bar?nd?r?yor. Üç adet SuperSpeed USB 3.0 giri?i, USB 2.0’a k?yasla 10 kata kadar daha h?zl? veri aktar?m? sa?l?yor. USB giri?lerinden biri mobil cihazlar?n h?zl? ?arj olmalar? için geli?tirilen ASUS Charger+ teknolojisini destekliyor. USB’den Ethernet’e adaptör, DisplayPort’tan VGA’ya adaptörü ile birlikte ürünün yan?nda gelerek cihaz?n harici bir monitöre ba?lanabilmesini sa?l?yor.

Çarp?c? ayr?nt?lar sunan QHD+ ekran

ZenBook UX305’in 13,3 inç boyutundaki IPS çoklu dokunmatik ekran?, 3200 x 1800 pikselli QHD+ çözünürlü?ü ve geni? izleme aç?s?yla göze çarp?yor. Standart bir HD ekrandan be? kat daha fazla çözünürlük sunan ekran ya?am kadar canl? ve net görüntüler ve videolar için 275ppi piksel yo?unlu?uyla donat?lm?? bulunuyor. 300cd/m2 parlakl?k, 770:1 kontrast oran? ve ergonomik yans?ma önleyici katman sayesinde en derin siyah tonlar sa?lan?rken geni? bir renk gam? da (%72 NTSC) sa?lanm?? oluyor.

Ola?anüstü temas, ola?anüstü ses

Temas, ZenBook UX305’te çok önemli bir yer tutuyor. Ultra hassasiyete sahip dokunmatik ekran, Ak?ll? Jest destekli çoklu dokunmatik fare ve titizlikle tasarlanm?? arka ayd?nlatmal? tam boyut ergonomik klavye ile UX305, Windows 8.1’in üstün temas deneyimini sunmak için tasarland?.

Ola?anüstü ses kalitesi ZenBook ailesinin geleneksel bir özelli?i ve UX305 de bu gelenekten nasibini al?yor. ICEpower®, Bang & Olufsen teknolojili ASUS SonicMaster, bir dizüstü bilgisayarda daha önce rastlanmam?? derin bas tonlar? ve kristal berrakl???nda vokaller sa?l?yor. Kullan?m? kolay AudioWizard yaz?l?m? farkl? ses kaynaklar? için uygun hale getirilmi? be? adet ön ayar? kullan?c?lara sunuyor.

ASUS ZenBook UX305 1.199 Amerikan Dolar?’ndan ba?layan fiyatlarla sat??ta.


0 Yorumlar