asus_zenfone_c

Intel Clover Trail gücü: Yüksek h?zl? i?lemci ve ultra tepkisel ekran
ZenFone C’nin 1,2GHz Intel Atom Z2520 i?lemcisi Quad Thread Hyper-Threading teknolojisine sahip bir güç deposu. ZenFone C’nin, gücünü 1GB h?zl? RAM’den alan 854 x 480 piksel (FWVGA) ekran? çoklu görevlerde bile ekrana dokunu?lara yaln?zca 70 milisaniyede tepki veriyor ve bu sayede kullan?c? asla beklemiyor.

Yüksek kaliteli LED arka ayd?nlatma teknolojisi ekrandaki her görüntünün parlak, net ve capcanl? renklerle bezeli olmas?n? sa?l?yor. Ekran?n 4,5 inç boyutundaki kö?egeni, en ince kenarda yaln?zca 6,2 mm ula?an kal?nl???yla birlikte ZenFone C’nin kompakt ve ergonomik tasar?m?n? tamaml?yor.


PixelMaster kamera: Ba?kalar?n?n göremedi?ini görün

ZenFone C, e?lenceli selfie’ler ve gün içinde görülen e?siz anlar?n kolayl?kla foto?raflanabilmesi için iki adet dahili kamera ile donat?lm?? bulunuyor. 5MP’lik ana PixelMaster kamera, f/2.0 lensi ile çarp?c? foto?raflar yakalayabiliyor. PixelMaster’?n sektörde lider Dü?ük I??k modu piksel birle?tirme teknolojisini kullanarak geceleri %400’e kadar daha parlak foto?raflar?n çekilebilmesine imkân tan?yor. Bu teknoloji sayesinde dü?ük ???k ko?ullar?n?n hakim oldu?u sahneler için fla? kullanmaya da gerek kalm?yor. Bu özellik, 5MP kameralar için de bir ilk olma özelli?ini ta??yor.

ZenFone C’nin PixelMaster ana kameras? ayr?ca, arka ayd?nlatman?n zorlay?c? oldu?u günbat?m? arka plan?nda portre çekmek gibi zorlay?c? foto?raf ko?ullar?nda capcanl? ve e?it pozlanm?? foto?raflar çekilebilmesini sa?layan Ters I??k (HDR) moduna da sahip. HDR modu, kontrast? %400’e varan oranda art?rmak için piksel zenginle?tirme teknolojisini kullanarak ön plandaki nesnelerin net ve gölgesiz olarak kaydedilebilmesine olanak tan?yor.

ZenFone C’nin ZenUI Camera uygulamas? kullan?c?lar?n en iyi foto?raflar? ve selfie’leri çekebilmelerini sa?layan güçlü özelliklerle donanm?? olarak geliyor. Bu özelliklerin aras?nda deklan?öre bas?lmadan görüntüyü yakalayan Zaman? Geri Sarma ve çarp?c? minyatür efektleri yaratan Alan Derinli?i yer al?yor.


Büyük pil: Dur durak bilmeyen dayanma gücü

ZenFone C ciddi oranda daha fazla kullan?m sa?layan yüksek kapasiteli bir pile sahip. 2100mAh hücre, ZenFone C’ye 29,8 saate kadar 3G konu?ma süresi ve 260 saatlik bekleme süresi sa?layabiliyor. Cihaz bekleme halinde 10 gün boyunca aç?k kalabiliyor. Bu güçlü lityum-iyon pili ç?karmak da çok kolay.

SonicMaster ses: Yüksek kaliteli mobil ses deneyimi için özel olarak geli?tirilen teknoloji
ZenFone C ola?anüstü mobil ses deneyimi için ASUS’a özel SonicMaster teknolojisinden yararlan?yor. ZenFone C, sade hoparlör tasar?m? sayesinde rakip ak?ll? telefonlara k?yasla %25 oran?nda daha yüksek voltaj ç?k??? sa?l?yor. Ürün ile birlikte gelen ICEPower teknolojili ASUS AudioWizard uygulamas? kullan?c?lar?n sesleri her ortam ve duruma göre ?ekillendirebilmelerine olanak tan?yor. Sonuç ise dolgun, güçlü ve dinamik ses ç?k??? sayesinde daha yüksek, c?z?rt?s?z sesler oluyor.

ZenFone C’nin (ZC451CG) 499 TL’den ba?layan fiyatlarla ?ubat ay? ortalar?nda sat??a sunulmas? bekleniyor.


0 Yorumlar