ipad_air_2

Geride b?rakt???m?z sene iPad Air’i tan?tan ve bu dönem de iPad Air 2’yi sat??a sunan Apple, tablet sektöründe önemli ad?mlar atarak di?er geli?tiricilere öncülük etmeye devam ediyor. iPad Air 2’nin reklam kampanyalar?n? halen sürdüren Apple, son olarak müzik temal? yeni bir reklam daha yay?mlad?. “iPad’le Müzik Yap!” slogan?yla tan?t?lan reklamdan da görebilece?imiz gibi büyük ihtimal iPad’in ses donan?m? fazlas?yla iyi olacak ve amatör çal??malar yapmam?za izin verecek. Reklam? a?a??dan izleyebilirsiniz.

Uygulamalar ön planda
Müzik sektöründeki giri?imleri ile s?k s?k gündeme gelen Apple geçti?imiz gün Los Angeles’da düzenlenen 57’nci Grammy ödülleri yay?n?nda iPad Air 2’nin müzik temal? reklam filmini yay?nlad?. Reklam filminde Elliphant’?n All Or Nothing ?ark?s?n?n?n GarageBand, iMPC Pro, NanoStudio ve Serato Remote remixlendi?i anlat?l?yor. App Store’da bulunan müzik uygulamalar? sayesinde amatör müzik gruplar? ortaya inan?lmaz ?ark?lar ç?kartabiliyor. Uygulamalar?n geli?mesi ve müzik aletlerine entegre edilmesi müzik sektörünün geli?imini oldukça h?zland?rm?? durumda. Bakal?m ilerleyen günlerde endüstriyel alanda di?er firmalar Apple ile rekabete girebilmek için hamlelerde bulunacak m??


0 Yorumlar