src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/asusupro_bu400.jpg” alt=”” title=”asusupro_bu400″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2159″ />

Ultrabooklara oldukça önem verdi?ini ç?kard??? son seriler ile gayet iyi belli eden Asus’tan yeni bir Ultrabook model daha geldi. Oyun ve benzeri ?eyler için de?il de ?irket ve resmi i?ler için tasarlan?p geli?tirilmi? olabilece?ini dü?ündü?ümüz AsusPro BU400 ?u anda sat??ta bulunuyor; ancak belirtelim ki yine de ultrabookun özellikleri oldukça iyi.

Sadece 1.64 kilogram a??rl???nda olan ASUSPRO BU400, NVIDIA® NVS™ 5200M grafik kart? kullan?yor. D?? tasar?m?nda karbonun oldukça kullan?ld???n? da görebildi?imiz cihaz?n bir di?er dikkat çeken yan? ise oldukça uzun olan pil ömrü. HD+ kalitesinde ekran görüntüsü sa?layabilen ASUSPRO BU400 fiyat? henüz internetten aç?klanm?? de?il. Intel’in de büyük çal??malar? ile geli?tirilen cihazda birçok özel Intel özelli?i de bulunmakta.


0 Yorumlar