src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/adsl_tasimak-300×198.jpg” alt=”” title=”adsl_tasimak” width=”300″ height=”198″ class=”alignnone size-medium wp-image-2163″ />

30 Haziran 2013 tarihine kadar ADSL ta??malar?ndan bir ücret al?nmayaca?? TTNET taraf?ndan aç?kland?. Daha önceden küçük bir ücret kar??l???nda gerçekle?tirilen hizmetin art?k ücretsiz olarak yap?laca?? TTNET taraf?ndan bildirildi. Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurulu’na gönderdi?i yaz?l? aç?klamay? kamuoyuna da payla?an TTNET’in bu aksiyonu birçok ki?inin i?ine yarayacak gibi gözüküyor.

Tüm Türk Telekom internet servisi kullan?c?lar? ta??nma durumlar?nda internet hatlar?n? ücretsiz olarak yeni evlerine ta??yabilecekler. 30 Haziran 2013 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya dahilinde hat sahibi ki?iden hiçbir ücret al?nmayacak. Ayr?ca yine TTNET hatt?n? kullanan TurkNet ve Biri internet sa?lay?c?lar?na da ücretsiz olarak geçi? yapabileceksiniz. Ancak yine de ta??ma öncesi kullan?c? sözle?meniz ile uyumlu olup olmad???n? mü?teri hizmetine sorman?z? öneriyoruz.


0 Yorumlar