src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/08/ATIV-Book-9-Lite.jpg” alt=”ATIV Book 9 Lite” width=”538″ height=”456″ class=”alignnone size-full wp-image-3847″ />

Samsung taraf?ndan geli?tirilmekte olan ultrabook serisi ATIV’in en son modeli art?k Türkiye’de. Ultra slim yap?ya sahip olan ve buna ra?men mükemmel performans sa?layan ATIV Book 9 Lite teknoloji marketlerde ve Samsung ma?azalar?ndaki yerini al?rken özellikleriyle Türkiye’deki di?er ultrabook modellerine gölge dü?ürecek gibi gözüküyor. Sadece 1.44 kilograml?k bir a??rl??a sahip olan ATIV Book 9 Lite 16.9 milimetrelik incelikle çok iyi bir kullan?m deneyimi sunuyor. Ekran? dokunmatik olan yeni nesil ultrabook ayn? anda 10 tane noktadan dokunmay? alg?layabiliyor. Tasar?m olarak fazlas?yla ??k ve zarif gözüken ATIV Book 9 Lite teknik özellikleriyle de fazlas?yla kullan??l?.

ATIV Book 9 Lite 128 GB’l?k SSD ile sat??a sunulacak. Cihazda HDD yerine yeni nesil depolama birimi olan SSD’nin kullanmas? size performans aç?s?ndan fazlas?yla yararl? olacak. Hem verileri okuma hem de yazma konusunda HDD’ye göre daha h?zl? olan SSD depolama birimlerinin tek eksi yan? ?u anda ücretlerinin pek pahal? oldu?u için bilgisayar sat?c?lar?n?n fazla depolama alan? vermemesi. Samsung SydeSync özelli?ini içinde bar?nd?ran ATIV Book 9 Lite bu sayede Samsung markal? di?er cihazlar aras?nda rahatl?kla ba?lant? kurman?z? sa?l?yor. ATIV Book 9 Lite fiyat? 859 + KDV ve 989 + KDV aras?nda de?i?iyor. Ucuz olan modelde dokunmatik deste?i yokken di?erinde var.


0 Yorumlar