src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/uzay.jpg” alt=”” title=”uzay” width=”287″ height=”238″ class=”alignleft size-full wp-image-15″ />Bilim adamlar?, uydumuz Ay hakk?nda en çok merak edilen bir s?rr? daha çözdü!

Bilim adamlar? bol miktarda s?v? magma içeren Ay’da neden aktif volkan olmad???n? buldular. Bilim adamlar?na göre bunun nedeni, magman?n çok a??r ve çok yo?un olmas?.

Avrupal? bilim adamlar? bu i?lemi yaparkan Apollo Görevi’nde toplanan ay ta?lar?n? çok yüksek bas?nç ve ay s?cakl???na maruz b?rakarak erittiler ve X-???nlar?yla yo?unluklar?n? ölçtüler.


0 Yorumlar