src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/sandi.jpg” alt=”” title=”sandi” width=”264″ height=”312″ class=”alignleft size-full wp-image-18″ />Bellek yongalar? ve flash bellekler dendi?inde ak?llara gelen ilk firmalardan olan SanDisk, dünyan?n en küçük 128GB NAND flash bellek çipini geli?tirdi?ini duyurdu.
29/02/2012 08:00

SanDisk, dünyan?n en küçük 128GB NAND flash bellek yongas?n? geli?tirdi?ini ve üretimine ba?lad???n? aç?klad?. Yeni bellek yongas?, 128GB’l?k veriyi, bir bozuk paran?n kaplad???ndan daha küçük bir alan olan 170 mm2’lik tek bir silikon kal?pta saklayabiliyor.


0 Yorumlar