Backup Plus FAST 4 TB

Ta??nabilir disk teknolojisi her geçen gün geli?irken Seaget ve Kingston bu konudaki liderliklerini koruyorlar. Bilgisayarlardaki dahili disklerin yava? yava? SSD’ye geçmesi ve teknolojinin yeni olmas? nedeniyle dü?ük kapasite alan?na sahip olmalar? kullan?c?lar? harici diskler de kullanmaya yönlendirirken art?k terabyte’l?k diskleri rahatl?kla görebiliyoruz. En son olarak Seagate Backup Plus FAST bizlere sunuldu. Yeni disk 4 TB’l?k bir alana sahip.

Di?erlerinden fark? daha küçük olmas? ve sadece USB üzerinden beslenebilmesi. Bu özellik ve depolama kapasitesi foto?raf, sinema ve televizyon sektörü için bulunmaz hint kuma?? niteli?inde. Zira günün h?z?na yeti?ebilmek ad?na yüksek boyutlu dosyalar? an?nda istedi?iniz yerden Seagate Backup Plus FAST’?n içine atabiliyorsunuz.

Bu minik devin özellikleri neler?

Kasan?n içerisinde 2 adet 2,5 inç sabit disk bulunuyor. Cihaz USB 3.0 destekliyor ve saniyede 220 MB veriyi transfer edebiliyor. Ayr?ca hiç bir ?ekilde ek güç kayna??na ihtiyaç duymuyor. Seagate bu üründe de “Dashboard” yedekleme yaz?l?m?n? kullanm??. Tek t?kla 4 TB boyutuna kadar olan tüm dosyalar?n?z? minicik kutuya s??d?rman?z mümkün.
Bu yaz?l?m sayesinde Facebook ve Flickr üzerindeki profillerinizden albümlerinizi de yedekleyebiliyorsunuz. “Dashboard” yaz?l?m?na ek olarak Seagate “Dropbox” ve “Google Drive” gibi bulut depolama servislerinede eri?im sa?lam??. Hardsikin en göze çarpan özelli?i ise iOS ve Android uygulamalar? ile mobil cihazlardan Wi-Fi ba?lant?s? yoluyla dosya gönderilip alabilmesi.

Fiyat? ne kadar?

Seagate Backup Plus FAST 4 TB’nin fiyat? 270$. ?uan sat??? sadece Seagate resmi sitesi üzerinden yanl?zca ABD’ye yap?lmakta. 2014’ün ilk çeyre?inde ürünün Türkiye’deki ma?azalarda da yerini almas? bekleniyor.


0 Yorumlar