Xbox One

Geride b?rakt???m?z sene sat??a sunulan yeni nesil oyun konsollar? Microsoft ve Sony aras?ndaki sava?? biraz daha k?zd?rd?. ?ki konsol da mükemmel sat?? derecelerini yakalayarak rekorlara imza atarken ikisi de stok sorunu ya?amakta. Ancak halen konsol sat??lar? çok iyi derecede devam ediyor ve firmalar da reklamlar ç?karmaya devam ediyor. Son olarak Microsoft, Xbox One için yeni bir reklam? daha bizlere sundu.

Özellikle Microsoft, Sony’e nazaran çok daha yarat?c? reklamlarla kar??m?za ç?k?yor diyebilirim. Microsoft’un yay?nlad??? son reklam filminde, Ryse oynayan bir oyuncunun gerçekle sanal ortam? birbirine kar??t?rmas? konu edilmi?. Bu reklam filmini a?a??dan izleyebilirsiniz.

Öte yandan, Microsoft, Xbox One’?n Türkiye ç?k??? için hala bir tarih belirlemi? de?il. Gerçi, Sony PlayStation 4’ü 13 Aral?k’ta sat??a sundu da ne oldu diye sorabilirsiniz. Zira ?u anda tüm dünyada yeni nesil konsol s?k?nt?s? mevcut. Bakal?m Microsoft ve Sony bu stok sorununa ne zaman son verecekler? Bekleyip görece?iz.


0 Yorumlar