Geçti?imiz günler boyunca sessiz sedas?z devam etmi? olan Game Developers Conferance 2013 as?l bombay? kapan?? gününde, yani dün patlatt?. Bir ay önce Battlefield 4’ün ilk tan?t?m? gerçekle?mi? ama oyundan hiçbir fragman yay?mlanmam??t?. Elimize gelen görseller ile yeni oyunun 3’ten çok daha güzel olaca?? yorumlar?n? yapabiliyorduk, art?k yay?mlanan fragman ile bundan daha çok eminiz. Electronic Arts taraf?ndan geli?tirilmekte olan oyunun üçüncü versiyonuna göre iyi olmas?n?n as?l nedeni yeni grafik motoru.

Battlefield serisinin yeni üyesi Battelfield 4 bu sefer Frostbite 3 ile geli?tirildi. Ayr?ca Frostbite 3 de geçti?imiz gün ilk kez tan?t?ld?, ama tabi daha önce EA taraf?ndan kullan?lm??. Battlefield 4 bize gelen haberlere göre PS3 için de?il PS4 için geli?tirilecek. Bu haber ile birlikte oyunun dü?ük kalitede, yani PS3 kalitesinde olmayaca??n? anlad?ktan sonra yüz tasar?mlar?n?n bile neredeyse gerçek hayat ile ayn? olabilece?ini söyleyebiliriz. Cry Engine’den daha iyi performans gösteren Frostbite 3 bakal?m bizlere neler sunacak. ?imdi sizleri Battlefield 4’ün ilk fragman? ve 17 dakikal?k oynan?? videosu ile ba? ba?a b?rakal?m, iyi seyirler.


0 Yorumlar