src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/Google-Play-Store-4.0-300×260.jpg” alt=”” title=”Google Play Store 4.0″ width=”300″ height=”260″ class=”alignnone size-medium wp-image-2616″ />

Hiçbir zaman çal??malar?na ara vermeyen Google, dünyan?n en çok kullan?lan i?letim sistemi olan Android üzerinde olan çal??malar?n? da sürdürüyor. Mobil cihazlar taraf?ndan en çok kullan?lan, bu sektörün yüzde 60’l?k pazar pay?n? elinde bulunduran Android, geçti?imiz sene Android Market olan ismini Google Play olarak de?i?tirmi?ti. Bu isim de?i?ikli?iyle birlikte Google bu sat?? uygulamas?n?n tasar?m?nda da de?i?ikliklere gitmi?ti. ?imdi ise yeni bir arayüz haz?rlan?yor. Uzun süredir üzerinde mesai harcanan Google Play Store 4.0’ün görüntüleri ve detaylar? internete s?zd?r?ld?.

Google Play Store üzerinden sadece uygulama de?il, film, kitap ve müzik de indirebiliyoruz ancak bu özellik bizim ülkemiz için aktif de?il. Yabanc? bir internet sitesinde Google Play Store 4.0’ün ilk özelliklerine ula??ld?. ?u anki haline oranla daha ??k ve daha kullan??l? bir arayüze sahip olan Play Store üzerinden indirdi?imiz uygulamay? otomatik güncelleyebiliriz. Bunun için yapmam?z gereken tek ?ey indirirken o tiki atmak. Google Play Store’un ele?tirilen yanlar?ndan birisi de güvenlik aç?klar?, yeni kullan?c?lara sorular sorular ile bunun da önüne geçilecek gibi gözüküyor.


0 Yorumlar