src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/bbm_ios-300×300.jpg” alt=”bbm_ios” width=”300″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-3223″ />

Bir ay önce sadece kendi telefonlar?nda kullan?mda olan anl?k mesajla?ma uygulamas?n? Android ve iOS üzerinde de kullan?ma sunaca??n? aç?klayan Blackberry sonunda bunun için bir ç?k?? tarihi verdi. Yaz aylar?n?n son günlerinde iOS ve Android üzerindeki yerini alacak olan BBM’in ç?k?? tarihi büyük operatör ?irketi T-Mobile taraf?ndan resmi twitter hesab? üzerinden aç?kland?. 27 Haziran’da iki i?letim sistemi için de ç?k???n? gerçekle?tirecek olan uygulama WhatsApp, Viber ve MessageMe gibi uygulamalar? ?imdiden çok fazla etkileyecek gibi gözüküyor ki tüm uygulamalar farkl? bir özellik geli?tirmeye çal???yor.

Blackberry markal? telefonlarda en çok kullan?lan anl?k mesajla?ma sisteminin BBM oldu?unu, sadece bunun için telefonlar?n al?nd???n? biliyoruz, ama kar??da da Android ve iOS’un en büyük anl?k mesajla?ma uygulamas? WhatsApp yer al?yor. Her iki uygulaman?n da milyonlarca kullan?c?s? bulunuyor, bakal?m hangisi lider olarak ç?kacak. Blackberry Messenger’? Android’de kullanmak için en az 4.0 Ice Cream Sandwich sistemine sahip olman?z, iOS’ta ise en az iOS 6 i?letim sistemine sahip olman?z gerekiyor. Uygulama payla??l?nca indirme linkini de verece?iz.


0 Yorumlar