Yeni mac pro ne zaman ç?kacak, 10 Haziran Pazartesi günü ba?layacak Apple Evrensel Geli?tiriciler Konferans?’nda birçok Apple ürünü güncellenecek. Mac Pro bu ürünlerden biri olmasa da, uzun zamand?r güncelleme almayan ürünün bu y?l sonuna kadar yenilenece?i Apple CEO’su Tim Cook taraf?ndan daha önce belirtildi.

En son geçti?imiz y?l?n Haziran ay?nda küçük bir güncelleme geçiren Mac Pro uzun y?llard?r önemli de?i?imlere u?ram?yor. 2010 senesinden bu güne ATI Radeon HD 5770 grafik kart?na yer verilen Mac Pro’da güncellemeler i?lemci, bellek ve sabit disk ile s?n?rl? kal?yor.


0 Yorumlar