src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/blackberry_messenger.jpg” alt=”blackberry_messenger” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2988″ />

Mobil cihazlar üzerinde bulunan anl?k mesajla?ma sistemleri büyük bir sektör olu?tururken bu pazarda en büyük pay WhatsApp’in elinde bulunuyor. Her i?letim sisteminde çal??makta olan uygulamaya MessageMe ve Viber gibi uygulamalar yakla??rken yine de liderin ismi de?i?mi? de?il. Ancak Blackberry markal? telefonlar üzerinden BBM’in WhatsApp’ten daha fazla kullan?ld???n? belirtelim. H?z ve sunulan özellikler bak?m?ndan WhatsApp’ten daha kaliteli bir altyap?ya sahip olan uygulama Blackberry kullan?c?lar?n?n birinci tercihi. Peki ya BBM iOS ve Android’e gelirse?

Blackberry’den gelen aç?klamalara göre BBM uygulamas? yaz aylar?ndan itibaren iOS ve Android’lerde de bulunacak, yani WhatsApp’in sonu yava? yava? geliyor. Gelen milyar dolarl?k tekliflere ra?men uygulamay? satmayan geli?tiricilerin pi?man olmas? i?ten bile de?il, ancak onlar da bo? durmayacakt?r. Bakal?m BBM Android ve iOS üzerinde liderli?i elinde bulunduran WhatsApp’i yerinden edebilecek mi? Ücretsiz olarak kullan?ma sunulacak olan BBM’in bu güncellemeyle birlikte Blackberry telefonlarda da ücretsiz hale getirilmesi bekleniyor. Dünya üzerinde 60 milyondan fazla Blackberry kullan?c?s? bulunuyor ve gelen bilgilere göre hepsi ayda en az bir kere uygulamay? kullan?yor.


0 Yorumlar